Usługi montażowe zgodnie z IPC-A-610-E (klasa3)

Standardy IPC są najważniejszymi i najczęściej stosowanymi standardami w projektowaniu obwodów drukowanych. Dlaczego się je wykorzystuje? Dzięki nim można zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność.

W usługach produkcji elektroniki wyróżnia się trzy kategorie jakości montażu układów elektronicznych. Pierwsza klasa dokładności oznacza najniższą jakość, trzecia najwyższą. Klasy dokładności są definiowane odpowiednimi normami IPC, np. IPC-A-610 dla montażu powierzchniowego.

Wyróżniamy trzy klasy IPC, dla których określone są charakterystyczne
produkty:

klasa 1 IPC – ogólne produkty elektroniczne (np. latarki, zabawki),
klasa 2 IPC – produkty o wyższej trwałości i niezawodności (np. laptop,
robot kuchenny),
klasa 3 IPC – produkty elektroniczne o wysokiej niezawodności (np.
maszyny medyczne, militaria).

Zapraszamy do kontaktu info@aszes.com.pl
Dla nowych klientów PIERWSZA INSPEKCJA GRATIS!